ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਯੋਗਾਸਨ

0
411

ਅੱਖਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਕਰੀਏ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰਓਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਾਸਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਭਜਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗਾਸਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ

– ਸ਼ਵਾਸਨ
ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

– ਸਰਵਾਂਗਾਸਨ
ਇਹ ਆਸਨ ਹਰ ਅੰਗ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

– ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ 
ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

– ਸ਼ਿਰਸ਼ਾਸਨ
ਇਸ ਆਸਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਸਿਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

– ਸਿਹਾਂਸਨ
ਸਿਹਾਂਸਨ ਚੌਰਾਸੀ ਆਸਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੈਰਵਾਸਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।